Czym jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

Jednym z trudniejszych rodzajów zleceń transportowych jest przewóz ponadgabarytowy. Wymaga on nie tylko zapewnienia odpowiedniego rodzaju naczep, ale także odpowiedniej organizacji przejazdu. Kiedy mówimy o transporcie ponadnormatywnym? O czym trzeba pamiętać podczas jego organizacji?

 

Jak poprawnie zorganizować transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy dotyczy przewozu ładunków, które pod względem ciężaru, wymiarów przekraczają standardowe parametry. Gdy mówimy o transporcie drogowym, sytuacja ta dotyczy ładunków o szerokości powyżej 2,5 m, długości powyżej 16,5 m, wysokości powyżej 4 m bądź o ciężarze większym niż 42 tony. Przy czym nie muszą być spełnione wszystkie parametry, wystarczy, że tylko jeden z nich będzie przekroczony, aby wymagany był transport gabarytowy. Co istotne przy tego rodzaju zleceniu nie ma stałej procedury postępowania, każdy przewóz wymaga indywidualnego podejścia do zlecenia, ustalenia form zabezpieczania ładunku.

Uprawnienia do transportu ponadnormatywnego wydawane są na 1, 6, 12 lub 24 miesiące przez starostę, Generalną Dyrekcję Dróg Karowych i Autostrad, czy też naczelnika urzędu celnego. W zależności od wagi pojazdu, nacisku na jedną oś, szerokości, długości i wysokości pojazdu z ładunkiem wyróżnia się 7 kategorii zezwoleń, pod które układana jest trasa przejazdu po drogach publicznych.

 

Kiedy wymagany jest pilotaż przy transporcie ponadgabarytowym?

 

transport

Gdy pojazd wraz z ładunkiem przekroczy długość 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m lub masę całkowitą 60 ton, pilot konieczny. Gdy długość transportu przekracza 30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m lub masa całkowita jest większa niż 80 ton — wymaganych jest dwóch pilotów. Ma to zapewnić bezpieczeństwo ruchu podczas wykonywania zlecenia. Pilotaż odbywa się specjalnie oznakowanym do tego celu pojazdem, wyposażonym w dwa światła błyskowe żółtej barwy także umieszczone na dachu, symetrycznie według osi wzdłużnej auta i w jednej linii z tablicą.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej